<span style="background-color: #F5DEB3; color: Black; display: block; padding: 10; font-family: Verdana,Arial; border-style: solid; border-width: thin; font-size: 12px; text-align: center; font-weight: bold;">Per utilitzar aquesta aplicació cal instal·lar un plug-in Java™ actualitzat<br><a href="http://clic.xtec.cat/ca/jclic/instjava.htm" target="_blank">Feu clic aquí per descarregar-lo</a><br> <br>Para utilizar esta aplicación es necesario un plug-in Java™ actualizado<br><a href="http://clic.xtec.cat/es/jclic/instjava.htm" target="_blank">Haga clic aquí para descargarlo</a><br> <br>In order to run this program you need an updated Java™ plug-in<br><a href="http://clic.xtec.cat/en/jclic/instjava.htm" target="_blank">Click here to download it</a><br></span>