CRÈDITS:

 

Agraïments a Bernie Dodge, creador de les pàgines WebQuest.

A la comunitat Catalana de WebQuestCat

especialment a Sebas Capella

i a tot el grup de WebQuestCat,

 

Agraïments al Nil López, per la seva imatge i veu.

A l'Enric López per la seva veu.

A l'Aram per la seva música "Llargandaix"